Corona-restriktioner

De nationale tiltag lempes med nedenstående med betydning for golfsporten gældende fra den 6. maj, som følger:

 • Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs forsamlingsloft til 75 personer
 • Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 25 personer
 • Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller restaurant ophæves
 • Restauranter/selskabslokaler kan holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.
 • Indendørsidræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år), dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
 • Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart
 • Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet.
 • Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner på á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 m. mellem stole, værnemidler mm.
 • Sommerlejre, stævner mv. bliver i lighed med sidste sommer muligt for op til 500 deltagere

Nedenstående anbefalinger gælder for de enkelte områder i golfklubben:

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Forsamlingsforbudet er således at det samlede antal personer ikke overskrider 75 personer for et givet område. Der åbnes for indendørs træningsfaciliteter for voksne med coronapas, samt for børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 25 personer.

Anbefalinger til træning

 1. Træneren skal til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer (med både løbende start og gunstart) med mere end 75 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 75 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler samt Proshop holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 1. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.
 2. Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.
 3. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal.
 4. Alle skal ved færden i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12 år og administrativt personale, der ikke har kundekontakt.
 5. Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart.
 6. Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet.
 7. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.

Anbefalinger vedr. restaurant/café

Den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 25 personer.

 1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må ikke ske senere end kl. 22. Dog kan Restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.
 2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt.
 3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas.
 4. Gæster skal bære mundbind indendørs. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind.
 5. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.
 6. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.
 7. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  1.  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.
 8. Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.

Andre praktiske anbefalinger

 1. Buggies/trolleys skal afsprittes efter brug
 2. Låneudstyr til nye golfspillere skal afspritning efter brug.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.
 3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
 4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.