Lokalregler m.m.

Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå/røde pæle med grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og eller afstribninger

Intern out of bounds:

Out of bounds-grænsemarkeringerne mellem hul 13 og 14, er kun gældende ved spil af hul 14. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer (Regel 16.1).

Træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd,

er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er i området for spillerens stance eller tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Gåseekskrementer:

Efter spillerens valg kan disse behandles enten som:

  • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller
  • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Drop bold på fairway ved bold out eller mistet.

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold i det generelle område og indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds-grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Generel straf (Hulspil, tab af hul – slagspil, to strafslag).

Godkendt af DGU februar 2021

ORDENSREGLER m.m.

  • Øvelse: Der er forbud mod øvelse på Hul 18 på matchdage.
  • Driving range samt banelegemet og tilhørende skrænter er out of bounds og må ikke betrædes for at hente bolde, der ender i området. Overtrædelse kan medføre sanktioner
  • Afstandsmarkeringer: 50 m(blå)/100 m(rød)/150 m (gul)/200 m(hvid) er fra midt fairway til midt green
  • Banepersonale har fortrinsret på banen.

NB! Midlertidige lokalregler. Gældende fra 6. april og indtil videre.

Gene fra markeringsflag:

Små markeringsflag på banen (ved sprinklere, fra landmåling, osv.) behandles overalt på banen som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

Spil med lejeforbedring:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra et lempelsesområde inden for et scorekort fra boldens oprindelige sted – ikke nærmere hullet. Lempelsesområdet skal være i det generelle område.
Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.