Foreløbig masterplan

Her kan vi så præsentere udkastet til masterplan for vores nye bane. Dette er stadig en foreløbig plan og der kan stadig ske tilpasninger m.v.

Følgende ændringer/udvikling er planlagt:

Den nye tunnel under jernbanen fra klubhuset over til arealet vest for banen.
Driving range flyttes til nyt areal
Der etableres 2 nye par 4 huller (hul 1 og 2)  samt driving range på det nye areal.
Nuværende hul 11 forlænges og bliver til et par 5 hul. (nyt hul 3)
Nuværende hul 12 forkortes og bliver til et par 3 hul. (nyt hul 4)
Nuværende hul 5 nedlægges og nyt par 4 hul spilles fra dalen på nuværende hul 5 til nuværende 9 green (nyt hul 5)
Nuværende hul 10 (nyt hul 6), hul 8 (nyt hul 7) spilles uændret
Nyt par 3 hul med teested bag nuværende 8 (nye hul 8) green spilles til 6 green, som renoveres.
Teestedet på hul 7 (nyt hul 9) flyttes op i rough og bliver til et par 4 hul
Nyt par 3 hul 10 spilles fra skoven over på det nye areal og herefter går turen gennem tunnelen og over til hul 1 (nyt hul 11)
Nuværende hul 1 (nyt hul 11) uændret
Nuværende hul 2(nyt hul 12) uændret
Nuværende hul 3(nyt hul 13) uændret
Nuværende hul 13 og 14 nedlægges
Nyt hul 14 spilles fra nyt teested bag 3 green (nyt hul 13) og op til nuværende 14 fairway og til nuværende 13 green som et par 4 hul
Fra nyt hul 14 af sti gennem skoven til hul 15.
Nuværende hul 15, 16 , 17, 18 spilles uændret.

Banen bliver med en par på 70 og en længde på 5.500 m.