HGK Onsdagsherrer 2021

Velkommen til sæson 2021

Onsdagsherreudvalget indbyder igen i år alle trofaste medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsdyster. Vi var godt 100 medlemmer sidste år, men vi kan sagtens være flere, og vi opfordrer derfor alle til at fortælle medlemmer af HGK om spændende og hyggelige onsdage.

Vi byder især velkommen til nye medlemmer i Hillerød Golf Klub, der gerne vil spille hos HGK Onsdagsherrerne. Nye såvel som ”gamle” skal vide, at vi fra udvalget gerne står til rådighed med at finde spillemakkere.

Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson.  Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer eller selvstændige, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer.

Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på 18 hullers banen!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag. Vi følger HGK’s regler/betingelser om lukning af bane, oplæg m.m. og opfordrer medlemmer til selv at holde øje med evt. ændringer som vil blive kommunikeret gennem opslag eller på klubbens hjemmeside. Vi henvender os til elite-, hygge- og motionsspillere, og lægger stor vægt på, at det sportslige og det sociale er en stor del af klubbens liv.

Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagerne kan frit vælge at spille fra Teested 44 eller 52  dog skal der spilles  fra samme tee-sted hver gang i hele sæsonen.

Resultater:

Bedste netto/stableford i hver række tildeles point som følger: Nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point …… og nr. 10 får 1 point.

Månedsvinder findes ud fra pointsummen af de 2 bedste scores i den pågældende måned. Ved lighed er den 3. bedste score afgørende. Hvis resultatet er lige vinder højeste HCP.

Sæsonvinder findes på grundlag af pointsummen af de 10 bedste scores ud af alle de i sæsonen spillede runder. Der er præmier til det bedste resultat i hver række. Præmien er sponseret af Holte Vin Lager.

Scorekort og handicap:

Vi fortsætter med selvindtastning og der skal fortsat ikke afleveres scorekort, som den enkelte selv skal gemme indtil sæsonen er slut.. Markøren bør tjekke i Golfbox om spilleren har tastet rigtigt ind og ved fejl rette henvendelse til spilleren og eventuelt udvalget der vil forestå stikvise  tjek af resultatindtastningen. NB!!Score skal være indtastet senest torsdag kl. 12!

Der vil blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget.

Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.

Onsdagsherreudvalget :

Ralf Oest ………………….  23 34 86 70 ………………  ralfoest@live.dk

Truels Hjort …………….  21 25 53 02 ………………  truels.hjort@gmail.com

Bent Breiner …………….  61 72 28 20 ………………  bent.breiner@gmail.com

Jess Nørgaard …………  52 11 53 00 ……………….jesstorgny@gmail.com

Jens Tønnesen ………… 60 88 62 98 ……………… jensct@gmail.com

Tilmelding:

Matchfee er igen i år kr. 300.

Tilmelding sker ved at indbetale turneringsfee via netbank på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095 i Jyske Bank, således at  tilmeldingen er på plads inden turneringsstart den 21. april.

Hvis man ikke har adgang til netbank kan turneringsfee afleveres kontant i en kuvert, mrk. ”Onsdag, navn og medlemsnr.” att.: Truels Hjort i klubbens sekretariat. – Senere tilmelding er også mulig, men man kan først deltage i turneringen, når betaling har fundet sted.

Hjemmeside:

På vores hjemmeside “hillerodgolf.dk/Onsdags-herrer” kan du finde nyheder bl.a. orientering om månedspræmier m.m. – Vi har en privat/lukket facebook-gruppe, hvor medlemmerne kan kommunikere med hinanden. Medlemskab fås ved at sende en mail til Bent Breiner. Resultater derimod kan downloades fra golfbox.

Matchafvikling/deltagere:

Alle mandlige medlemmer af Hillerød Golf Klub, der er fyldt 18 år og som har erhvervet ret til spil på den store bane kan deltage. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde, i overensstemmelse med klubbens anbefaling herom. Der spilles efter R&A golfregler samt lokale regler for HGK. Der er fri start hele dagen, og HGK´s herrer har fortrinsret på banen.

Vi spiller i 4 rækker: A fra tee 52 (slagspil), B  og C fra Tee 52  (Stableford) og D fra Tee 44 (Stableford). Antallet af rækker og grænserne imellem dem fastlægges, når alle tilmeldingerne er i hus, d.v.s. efter første spilledag. Det forventes fortsat, at spillere i A-rækken max. må have et SpH på 15.

 

Turneringsprogrammet fremlægges i omklædningsrummet/opsættes på vores opslagstavle i mellemgangen til herrernes omklædningsrummet/lægges på vores hjemmeside..


Bemærk: På første spilledag skal alle med SpH på max. 15 spille slagspil – alle andre spille Stableford.

Der afvikles over hele sæsonen en Eclectic-match, hvor det bedste resultat BRUTTO, der er opnået på hvert hul, er tællende. De bedste resultater på hvert hul registreres automatisk i Golfbox, hvor de også kan aflæses.

Præmier:

Månedspræmier – som offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlen uden for herrernes omklædningsrum – kan afhentes i Sekretariatet umiddelbart efter månedens afslutning.  Præmier, der ikke afhentes, vil blive omsat til klappepræmier i forbindelse med sæsonafslutningen. Der er præmier til de 3/4/5 bedste i hver række. Antal præmier afhænger af hvormange der er i den enkelte række.

Mød udvalgets medlemmer:

Hvis det bliver muligt  vil der inden sæsonstart blive afholdt  et møde med udvalget. Her vil blive givet en orientering om den kommende sæson samt om, hvorledes registrering af resultat m.m. sker, og hvilke muligheder I som medlem har for at følge egne og andres resultater på vores  hjemmeside.

Udflugter:

Vi planlægger at arrangere 2 heldagsture til  andre klubber på Sjælland (ikke en onsdag) i maj og september. Nærmere orientering vil komme i god tid og vil blive annonceret på opslagstavlen og på hjemmesiden. Der skal minimum være 16 tilmeldte for at en tur gennemføres, og  tilmelding er efter ”først til mølle princippet”. Vi forsøger at finde sponsorer til turene for at kunne tilbyde medlemmerne en fordelagtig pris.

Kønnenes Kamp:

Damerne mod Herrerne er en parturnering som har været spillet i ca. 30 år og spilles igen i år søndag den 5.september. Alle damer og herrer i HGK der er fyldt 18 år kan deltage. Tilmelding via golfbox.

Hole-in-One præmie:

Igen i år har Hans Nielsen fra Holte Vin Lager givet en ”Megaflaske” som vil blive stillet frem i restaurantens ”Hul 19”. Præmien uddeles af Onsdagsherreudvalget til det første medlem der får Hole-in-One  på en onsdag i perioden 21. april –  29. september.

Sæsonafslutning:

Den 6. oktober er der årsafslutning og månedsafslutning for september måned. Denne dag spilles kun 12 huller da fællesspisningen med gule ærter og pandekager begynder kl. 19.

Her uddeles præmier for september og for hele sæsonen .

Turneringsregler

I alle turneringer gælder at ved lige pointsum så vinder højeste HCP!!!

Onsdagsherrecup

Vi laver en CUP-turnering for Onsdagsherrer. Nærmere oplysninger kommer på hjemmesiden. Tilmelding i golfbox.

Vinterturnering

Når vinterbanen åbnes har du mulighed for GRATIS at spille med i denne turnering. Du vælger selv hvilken dag i ugen du vil spille men kan kun selvindtaste én score om ugen.

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i en række. Præmier vil blive udleveret 1. gang der er møde i klubben

Kalender for onsdagsherrer: Tryk her