Rejser

Klubben arrangerer med jævne mellemrum rejser sydpå, hvor en af vores trænere underviser og der er arrangeret matcher. Rejserne vil blive slået op her.

P.t. er der ingen rejser p.g.a. covid-19.